مقدمۀ ستون "بازی بزرگان" دربارۀ لحظه های ویژۀ بازی بازیگران سرشناس
روزنامه آسیا
آبان ماه 1384
  [ PDF فایل ]  
     
 
در طول چند ماه از نیمۀ دوم سال 84، ستون روزانه ای در روزنامۀ بیشتر اقتصادی "آسیا" به سردبیری علی جمشیدی و به پیشنهاد نیما حسنی نسب دبیر سینمایی آن داشتم با عنوان "بازی بزرگان"؛ که هر بار به وصف و شرح لحظه ای ویژه از نقش آفرینی یک بازیگر شاخص سینمای جهان و گاه هم ایران می پرداخت. این نوشته، مقدمۀ آن مجموعه یادداشت هاست که مانند بقیه، با وجود تلاش برای کمتر به کار بردن تعابیر تخصصی سینمایی و پرهیز از پیچیده شدن برای مخاطب روزنامه، همچنان می تواند در دل مباحث ساده و اولیۀ تحلیل بازیگری قرار گیرد.
*
*
مقدمه: ممکن است شما به عنوان کسی که در کنار بقیه کارها، فیلم هم می بیند، به نکات مختلفی در سینما علاقه مند باشید. مثلاً به جذابیت داستان و تازگی موضوع فیلم ها اهمیت بدهید یا از زیبایی تصاویر لذت ببرید. ولی چه در هر یک از این شرایط و چه در صورتی که به طور تخصصی اهل سینما باشید ، حتماً به کار بازیگران فیلم هم بها می دهید و لحظه های بخصوصی از بازی ها در ذهن و احساس تان اثر می گذارد. این ستون روزانه قرار است بعضی از خاطرات مشترک فیلم بین ها از بازی بازیگران فیلم های مختلف را کمی تشریح و تحلیل کند تا ببینیم چرا در ذهن مان ماندگار شده اند. اشاره به لحظه هایی از بازی ها، به هر حال ممکن است دو شکل مختلف داشته باشد: یا فیلم را دیده اید و در یاد و وصف آن لحظه شریک می شوید؛ یا فیلم را قبلاً ندیده اید و با مطلب این ستون، باز دو حالت جدید پیش می آید: یا نسبت به آن کنجکاوی پیدا می کنید و سراغ اش را می گیرید تا تماشایش کنید، یا از آن چه درباره اش می خوانید، خوش تان نمی آید و نام اش را گوشه ای یادداشت می کنید تا به توصیه هیچ کس در مورد دیدن آن گوش نکنید. در هر سه حالت ممکن، مطلب برایتان به درد خور بوده است!
 
     
     
 
 
  بازیگری   تئاتر   گفتگو   گزارش   مقاله ها   نقد فیلم غیر ایرانی   نقد فیلم ایرانی  
 
صفحه اول
الف . ب . پ . ت . ث . ج . چ . ح . خ . د . ذ . ر . ز . ژ . س . ش . ص . ض . ط . ظ . ع . غ . ف . ق . ک . گ . ل . م . ن . و . ه . ی
  تماس   کارنامه   ترین ها   ورزش   دوبله   تک یادداشت ها   مجموعه یادداشت ها  
Copyright © 2012 Amir Pouria Inc. All rights reserved | Best View With 1024*768